Slovak Matchmaking Fair Bratislava 2020
10 results, 39 profiles in total
AgeVolt AgeVolt
Slovakia, Bratislava
Mr. Ivan Lindovsky, Marketing and Business Development Manager
AgeVolt is a comprehensive and affordable system for charging of your Electric Vehicle. It brings everything you ever need from the charging stations and from the energy management system to the Cloud sharing platform. „We are the Airbnb in the world...
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Slovakia, Nitra
Mr. Ondrej Vaňo, Project manager
V súčasnosti nesie výstavisko názov agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik a patrí medzi najvýznamnejšie veľtrhové a výstavnícke spoločnosti v SR a jeho význam potvrdzuje viac ako 40 rokov tradičných ale aj inovatívnych, no hlavne jedinečných ...
AlfaCAD s. r. o. AlfaCAD s. r. o.
Slovakia, Bratislava
Mr. Gabriel Frank, Technický konzultant
Spoločnosť AlfaCAD s.r.o. vznikla za účelom.„Pomáhať partnerom produkovať s profitom“. To znamená pomáhať zjednodušiť a automatizovať výrobné procesy, zefektívniť výrobu, zvýšiť bezpečnosť práce ako aj zvýšiť technologickú úroveň výrobných zariadení....
ASPENA, s.r.o. ASPENA, s.r.o.
Slovakia, Bratislava
Mr. Matúš Kováč, Business Development Manager
ASPENA is a company with many years of experience in translation and interpreting. Since 1995, we have completed more than 230,000 projects. We have extensive experience with more than 200 language combinations. We focus on using the correct terminol...
Centire s.r.o. Centire s.r.o.
Slovakia, Bratislava
Mr. Juraj Kučera, Consultant
About Centire s.r.o. Centire has provided consulting services in the Slovak market for over 20 years. The mission of our unique team is to bring innovative ideas and reasonable solutions. We approach our clients with high motivation, mutual trust and...
Centrum transferu technológií pri CVTI SR Centrum transferu technológií pri CVTI SR
Slovakia, Bratislava
Ms. Mária Pospíšilová, referee
Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR) je pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou zamerané na poskytovanie podpory v oblastiach ochrany a komerčného zhodnocovania duševného vlastníctva a prepájania akademickej sféry so súkromnou. Akt...
Československá obchodná banka, a.s. Československá obchodná banka, a.s.
Slovakia, Bratislava
Mr. Juraj Hara, Specialist for Trade Finance
Československá obchodná banka (ČSOB) is one of the strongest and most important financial houses on the Slovak market. ČSOB is a universal bank and a member of the strong financial group in Slovakia, which offers clients a unique range of Professiona...
Československá obchodná banka, a.s. Match’it Československá obchodná banka, a.s. Match’it
Slovakia, Bratislava
Mr. Šimon Púchy, Head of Match´it
Kúpa alebo predaj firmy je komplikovaný proces, s ktorým sa podnikateľ stretne obvykle raz za život. Ako nájdete vhodného investora na kúpu firmy? Ako zistíte, aké podniky sú na predaj? Spoločnosť ČSOB predstavuje ČSOB Match’it - prvú digitálnu platf...
ČSOB Advisory, s.r.o. ČSOB Advisory, s.r.o.
Slovakia, Bratislava
Mr. Michal Magic, Konateľ
ČSOB Advisory, s.r.o. je spoločnosťou patriacou do skupiny ČSOB. Našim klientom poskytujeme širokú škálu poradenských služieb v nasledovných oblastiach: Nástupníctvo – pomáhame so zaistením funkčného nástupníctva prípravou vhodnej majetkovej štruktúr...
DREVONAEXPORT s.r.o. DREVONAEXPORT s.r.o.
Slovakia, Zvolen
Mr. Ivan Smolka, director
DREVONAEXPORT was established in 2009 as a wholesale company focused on industrial customers. The company's goal was to provide customers in the furniture and construction industries with flexibility, professionalism and an individual approa...
10 results, 39 profiles in total