Slovak Matchmaking Fair Bratislava 2020
Center for Advanced Materials Applications, SAS

Center for Advanced Materials Applications, SAS

Slovakia, Bratislava
Mr. Karol Frohlich, researcher

About Us

Vznik Centra pre využitie pokročilých materiálov SAV (CEMEA) bol podnietený predloženým projektom Building-up Centre of Excellence for advanced materials application, CEMEA No. 664337 v rámci programu H2020 WIDESPREAD-1-2014-Teaming, ktorý získal Seal of excellence a odporúčanie pre národné financovanie. Centrum bolo na základe uznesenia Predsedníctva SAV založené dňa 1.6. 2017. Predmetom činnosti Centra je výskum v oblasti materiálového výskumu a nových technológií so zameraním na modifikáciu povrchov a rozhraní v oblasti pokročilých (nano)materiálov, udržateľnej energie a biomedicíny. Jeden z kľúčových predmetov činnosti Centra je výskum a vývoj nových batérií.

Areas of Activity

  • energy
Organisation
Center for Advanced Materials Applications, SAS

Country
Slovakia
Bratislava

Type
Institution

Size
21-100

Website
http://www.cemea.sav.sk/

Additional info about company
link
link


Participating in
21.10.2020 B2B negotiations

Cooperation Profiles

Preparation and application of new type of Li-ion batteries based on advanced grafite/silicon anode, Li-S cathode, LFPO cathode.

Requested

investor partner

Offered

cooperation in R&D

Participants

Mr. Karol Frohlich researcher