Slovak Matchmaking Fair Bratislava 2020
ČSOB Advisory, s.r.o.

ČSOB Advisory, s.r.o.

Slovakia, Bratislava
Mr. Michal Magic, Konateľ

About Us

ČSOB Advisory, s.r.o. je spoločnosťou patriacou do skupiny ČSOB. Našim klientom poskytujeme širokú škálu poradenských služieb v nasledovných oblastiach: Nástupníctvo – pomáhame so zaistením funkčného nástupníctva prípravou vhodnej majetkovej štruktúry a pravidiel správy rodinného majetku. Ochrana majetku – navrhujeme úpravu firemnej štruktúry tak, aby v prípade neočakávanej životnej situácie, či negatívneho vývoja ekonomiky ostal súkromný majetok pod kontrolou rodiny. Ocenenie firiem a príprava na možný predaj – Optimalizáciou finančných procesov a zefektívnením finančného riadenia pomáhame našim klientom zvýšiť hodnotu firmy a pripraviť ju na predaj. Prípravou odborného ocenenia odhalíme presný obraz o hodnote firmy, ktorá je základom pre vyjednávanie o budúcej transakcii.

Areas of Activity

  • other
Organisation
ČSOB Advisory, s.r.o.

Country
Slovakia
Bratislava

Type
Company

Size
1-20

Website
http://www.csobadvisory.sk

Additional info about company


Participating in
21.10.2020 B2B negotiations
21.10.2020 Expert Panel Discussion

Cooperation Profiles

Rodinné firmy, v ktorých majiteľ zamýšľa odchod do dôchodku a zvažuje: - odovzdanie firmy potomkom, - predaj spoločnosti manažmentu, - predaj spoločnosti externému investorovi.

Requested

other

Offered

other

Participants

Mr. Michal Magic Konateľ